REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN SKLEPU AUTORSKIEGO KEJSA NA STRONIE INTERNETOWEJ www.kejsa.pl

Utworzony w lutym 2013

1. Właścicielem autorskiego sklepu internetowego działającego pod adresem www.kejsa.pl/sklep.php jest firma:
KEJSA Katarzyna Smogorzewska-Kowalska
ul. Kochanowskiego 46A m10, 01-864 Warszawa
nr konta: Meritum Bank 10 1300 0000 2214 1010 3092 0001
NIP 118 035 58 56, REGON 146 251 105
wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki,
zwana w dalszej części regulaminu sklepem autorskim KEJSA.

Firma nie jest płatnikiem VAT i nie wystawia faktur VAT.

2. Sklep autorski KEJSA, prowadzi sprzedaż unikatowych wyrobów artystycznych za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej, mailowo na adres: kejsa@kejsa.pl oraz telefonicznie pod numerem tel. +48 783 11 87 87

3. Złożenie zamówienia w sklepie autorskim KEJSA oznacza zaakceptowanie postanowień poniższego regulaminu.

4. Zamówienia, za które zapłata nie wpłynie na konto firmowe w ciągu 7 dni od daty ich złożenia zostaną anulowane.

5. Wszystkie ceny w sklepie podane są w złotych polskich. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

6. Sklep autorski KEJSA zastrzega sobie prawo wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, a także wprowadzania innych zmian w ofercie. Nie odnosi się to do umów już zawartych.

7. Informacje znajdujące się na stronie internetowej www.kejsa.pl, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje w momencie przyjęcia zamówienia przez sklep.

8. Formą płatności za składane zamówienia jest przelew pocztowy lub bankowy na rachunek firmowy wskazany w punkcie 1 niniejszego regulaminu.

9. Zamówiony gotowy towar wysyłany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej, jako przesyłka polecona priorytetowa rejestrowana. Zamówienia gotowych wyrobów widocznych na stronie sklepu autorskiego KEJSA wysyłane są w ciągu 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym firmy.

10. W przypadku składania zamówienia na produkt wykonywany na specjalne zamówienie, termin wykonania oraz cena - są ustalane indywidualnie. Produkt wykonywany jest po mailowym potwierdzeniu przyjęcia warunków przez klienta i po otrzymaniu wpłaty na konto.

11. Koszt dostawy zamówień na terenie Polski wynosi 7,30 zł i jest doliczany do składanego zamówienia. Zamówienia o wartości powyżej 260 zł wysyłane są na terenie Polski na koszt sklepu autorskiego Kejsa

12. Klient będący konsumentem może zwrócić towar zakupiony w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, jeśli produkt jest w stanie niezmienionym. Zwrot wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: KEJSA Katarzyna Smogorzewska-Kowalska, ul. Kochanowskiego 46A m10, 01-864 Warszawa   (wzór oświadczenia do pobrania format PDF, wzór oświadczenia do pobrania format Word)

13. Reklamacje dotyczące niezgodności przesłanego towaru ze złożonym zamówieniem rozpatrywane są na podstawie pisemnego zgłoszenia wysłanego na adres firmy: e-mail: kejsa@kejsa.pl lub: KEJSA Katarzyna Smogorzewska-Kowalska, ul. Kochanowskiego 46A m10, 01-864 Warszawa.

Ochrona danych osobowych, polityka prywatności

14. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.)

Dane podawane podczas składania zamówienia wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówienia, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych, określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Przekazane dane są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom. Każdemu klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania.